THE ALOHA SPIRIT
a.k.a. "The Little Pink Booklet of Aloha"
copyright by Serge King 2003
For Free Distribution Only
Permission is hereby granted by the author to make unlimited electronic or print copies of this document for free distribution, providing that no changes are made without the express approval of the author. For more information go to The Aloha Project, or contact Aloha International, PO Box 223009, Princeville HI 96722, tel: 808-823-8381, huna@huna.org.


ALOHA Š HAVAIJIN HENKI
(Pieni vaaleanpunainen kirjanen)
kirjoittanut: Serge King suomentanut: Minna Kronberg

 

 

ALOHA FILOSOFIA

 

  1. IKE

Maailma on sellainen, jollaiseksi sen kuvittelet.

 

  1. KALA

Rajoja ei ole.

 

  1. MAKIA

Energia virtaa ajatustesi suuntaan.

  1. MANAWA

Voima on tŠssŠ hetkessŠ.

 

  1. ALOHA

Rakastaminen luo onnellisuutta.

 

  1. MANA

Kaikki voima lšytyy sisŠltŠsi.

 

  1. PONO

Toimivuus on totuuden mitta.

 

 

ALOHAN HENKI on laajalti tunnettu viittaus ystŠvŠllisen hyvŠksynnŠn asenteeseen, josta havaijilaiset (Havaijin saaret) ovat niin kuuluisia. LisŠksi se viittaa tehokkaaseen tapaan ratkaista mitŠ tahansa ongelmia, pŠŠstŠ mihin tahansa tavoitteeseensa ja myšs saavuttaa mikŠ tahansa haluamansa mielen- tai kehon tila.

 

HavaijinkielessŠ aloha merkitsee paljon enemmŠn kuin ÓHeiÓ , ÓNŠkemiinÓ tai ÓRakkausÓ. Sen syvempi merkitys on ÓElŠmŠn energian (ha) iloinen (oha) jakaminen (alo) tŠssŠ hetkessŠ (alo)Ó.

 

Jakaessaan tŠmŠn energian tulee vastaanottavaiseksi Jumalaiselle Voimalle, jota havaijilaiset kutsuvat nimellŠ ÓManaÓ. Ja tŠmŠn uskomattoman Voiman rakastava kŠyttš on todellisen terveyden, onnellisuuden, vaurauden ja menestyksen salaisuus.

 

Tapa, jolla saavuttaa tŠmŠn voiman ja saa sen toimimaan omalla kohdallaan, on niin yksinkertainen, ettŠ sitŠ on vaikea uskoa todeksi ja tulee ehkŠ kiusaus sivuuttaa se liian helppona. Ei pidŠ antaa tŠmŠn hŠmŠtŠ itseŠŠn.

 

TŠmŠ on maailman tehokkain menetelmŠ ja vaikka se on ŠŠrimmŠisen yksinkertainen teoriassa, se ei vŠlttŠmŠttŠ ole sitŠ kŠytŠnnšssŠ. SitŠ tŠytyy muistaa harjoittaa - ja sitŠ on harjoitettava usein.

 

Se on salaisuus,joka on osoitettu ihmiskunnalle kerta toisensa jŠlkeen ja tŠssŠ se on jŠlleen kerran yhdessŠ muodossaan.

 

Salaisuus on tŠmŠ:

 

Siunaa kaikkea ja kaikkia, jotka edustavat sitŠ, mitŠ haluat!

 

SiinŠ kaikki.

 

MikŠ tahansa noin yksinkertainen tarvitsee kuitenkin hieman selvennystŠ.

 

Jonkin siunaaminen merkitsee huomion kiinnittŠmistŠ kohteen myšnteiseen laatuun, luonteenpiirteeseen tai oloihin ja niiden erityistŠ painottamista. Tarkoituksena on, ettŠ huomion kiinnittŠminen tai painottaminen tulee lisŠŠmŠŠn kyseistŠ asiaa, saa sen kestŠmŠŠn tai kŠymŠŠn toteen.

 

Siunaaminen on tehokas tapa muuttaa elŠmŠŠnsŠ tai saada haluamansa kolmestakin syystŠ.

 

EnsinnŠkin ajatustesi myšnteinen kohdentaminen johonkin saa liikkeelle maailmankaikkeuden positiiviset ja luovat voimat.

 

Toiseksi se suuntaa henkilšn oman energian ulospŠin sallien enemmŠn Voimaa virrata hŠnen kauttaan.

 

Kolmanneksi, kun siunaaminen tapahtuu toisten hyvŠksi sen sijaan, ettŠ sen kohdentaisi suoraan itseensŠ, henkilšllŠ on taipumus sivuuttaa kaikki tiedostamattomat pelkonsa haluamiaan asioita kohtaan. Siunaaminen itsessŠŠn lisŠŠ samaa hyvŠŠ omassa elŠmŠssŠ.

 

Hienointa tŠssŠ tapahtumassa on se, ettŠ siunatessaan muita auttaa sekŠ toisia ettŠ itseŠŠn.

 

Siunaamisen voi tehdŠ mielessŠŠn tai koskettamalla, mutta tavanomaisin ja helpoin tapa on kŠyttŠŠ sanoja.

 

PŠŠasiallisia sanallisia siunauksia ovat:

 

IHAILU            TŠmŠ on kohteliaisuuksien tai kehujen antamista huomaamillesi hyville asioille. EsimerkkejŠ: ÓMiten upea auringonlasku!Ó, ÓPidŠn puvustasi!Ó tai ÓSeurassasi on niin mukavaa!Ó

 

VAKUUTTAMINEN

                        TŠmŠ on erityinen tapa siunata jotain kyseisen asian lisŠŠmiseksi tai kestŠmiseksi. EsimerkkejŠ: ÓSiunaan tŠmŠn puun kauneuttaÓ tai ÓSiunattu olkoon kehosi terveysÓ.

 

ARVOSTUS   TŠmŠ on kiitollisuuden osoittamista jonkin hyvŠn olemassaolosta tai tapahtumisesta. EsimerkkejŠ: ÓLuojalle kiitos siitŠ avuliaasta ihmisestŠ!Ó tai ÓTaivaalle kiitos sateesta/maan ravitsemisesta.Ó

 

ENNAKOINTI             TŠmŠ on tulevaisuuden siunaamista. EsimerkkejŠ: ÓMeillŠ tulee olemaan upea huviretki!Ó, ÓOnnea palkankorotuksesi johdostaÓ, ÓKiitos tŠydellisestŠ kumppanistaniÓ tai ÓHyvŠŠ matkaa sinulle Š olkoon tuuli myštŠinen.Ó

 

HyšdyntŠŠkseen siunaamista parhaiten tŠytyy luopua tai vŠhentŠŠ merkittŠvŠsti erŠstŠ asiaa, joka heikentŠŠ sen tehoa, nimittŠin kiroamista.

 

TŠllŠ ei tarkoiteta kiroilua tai Ópahojen sanojenÓ lausumista. SillŠ viitataan

siunaamisen vastakohtaan, nimittŠin arvosteluun ihailun sijasta; epŠilyyn

vakuuttumisen sijasta; syyttelyyn arvostuksen sijasta ja huolehtimiseen

luottavaisuuden sijasta.

 

Silloin, kun mitŠ tahansa nŠistŠ ilmenee, se vŠhentŠŠ siunauksen vaikutusta. Joten,

mitŠ enemmŠn kiroaa, sitŠ kovemman tyšn takana ja sitŠ kauemmin siunauksen

myšnteisen vaikutuksen saavuttaminen kestŠŠ. Toisaalta mitŠ enemmŠn siunaa

sitŠ vŠhemmŠn harmia kiroamisesta koituu.

 

TŠssŠ muutamia ideoita siunata erilaisia tarpeita ja haluja:

 

TERVEYS                   Siunaa terveitŠ ihmisiŠ, elŠimiŠ ja jopa kasveja; kaikkea mikŠ on hyvin tehty tai rakennettu: kaikkea mikŠ ilmaisee runsasta energiaa.

 

ONNELLISUUS         Siunaa kaikkea hyvŠŠ; kaikissa ihmisissŠ ja asioissa ilmenevŠŠ hyvŠŠ, kaikkia nŠkemiŠsi, kuulemiasi ja tuntemiasi onnellisuuden merkkejŠ ihmisissŠ tai elŠimissŠ ja kaikkea mahdollista onnellisuutta mitŠ huomaat ympŠrillŠsi.

 

VAURAUS                 Siunaa kaikkia vaurauden merkkejŠ ympŠristšssŠsi mukaanlukien kaikkea sitŠ mitŠ raha on auttanut tekemŠŠn, kaikkea hallussasi ja missŠ tahansa muodossa olevaa rahaa ja kaikkea rahaa, joka kiertŠŠ maailmassa.

 

MENESTYS               Siunaa kaikkia saavutuksia ja lopputuloksia (kuten rakennuksia, siltoja ja urheilutapahtumia), kaikkia (laivojen, lentokoneiden, junien, autojen ja ihmisten) mŠŠrŠnpŠŠhŠn saapumisia, kaikkia eteenpŠinmenon ja sisukkuuden merkkejŠ ja kaikkia nautinnon ja hauskanpidon ilmaisuja.

 

LUOTTAMUS            Siunaa kaikkia itsevarmuuden ilmaisuja ihmisissŠ ja elŠimissŠ, kaikkia voiman merkkejŠ ihmisissŠ, elŠimissŠ ja tavaroissa (myšs terŠstŠ ja betonia), kaikkia pysyvyyden merkkejŠ (kuten vuoria ja korkeita puita), kaikkia tarkoituksenmukaisen voiman merkkejŠ - mukaanlukien isot koneet, voimalinjat.

 

RAKKAUS JA YST€VYYSSUHTEET

                                    Siunaa kaikkia huolenpidon ja hoivan ilmaisuja, myštŠtunnon ja tuen osoituksia, kaikkea sopusointua luonnossa ja rakennustaiteessa, kaikkea mikŠ liittyy tai koskettaa jotakuta, kaikkia yhteistyšn ilmaisuja niin peleissŠ ja leikeissŠ kuin tyšssŠ, kaikkia naurun ja ilon osoituksia.

 

SIS€INEN RAUHA    Siunaa kaikkia hiljaisuuden, rauhallisuuden ja tyyneyden merkkejŠ (kuten tyyni vesi tai ilma), kaikkia kaukaisia nŠkymiŠ (taivaanrantaa, tŠhtiŠ, kuuta), kaikkea nŠhtŠvŠŠ, kuultavaa tai kosketeltavaa kauneutta, kirkkaita vŠrejŠ ja muotoja, luonnon tai tehtyjen tavaroiden yksityiskohtia.

 

HENKINEN KASVU

                                    Siunaa kaikkia kasvun, kehityksen ja muutoksen merkkejŠ luonnossa, aamu- ja iltahŠmŠrŠn vaihteluita, auringon, kuun. planeettojen ja tŠhtien liikkeitŠ, lintujen lentoa taivaalla ja tuulen ja meren liikettŠ.

 

EdellŠmainitut ideat ovat tarkoitettu siunaamiseen tottumattomille suuntaa-antaviksi, mutta niiden ei pidŠ antaa rajoittaa omaa luovuuttaan. MikŠ tahansa ominaisuus, luonteenpiirre tai olomuoto voidaan siunata, (esim. kapeita keppejŠ ja hoikkia elŠimiŠ voi siunata edesauttaakseen painonpudotustaan) olipa se sitten jotain olemassa olevaa tai ollutta tai ainoastaan mielikuvituksessa ilmenevŠŠ.

 

Henkilškohtaisesti olen kŠyttŠnyt siunaamisen voimaa tervehdyttŠŠkseni kehoani,

kasvattaakseni tulojani, kehittŠŠkseni monia taitoja, luodakseni syvŠsti rakastavan

suhteeen vaimooni ja lapsiini ja luodakseni maailmanlaajuisen alohan hengessŠ

toimivien rauhantekijšiden verkoston.

Koska se on toiminut niin hyvin omalla kohdallani, haluan jakaa sen muiden kanssa.

 

 

KUINKA VAHVISTAA KYKY€ SIUNATA

 

Havaijilaisten shamaanien harjoittamalla tekniikalla voi lisŠtŠ henkilškohtaista energiaansa ja vahvistaa tŠten kykyŠŠn siunata.

 

Se on yksinkertainen hengittŠmistapa, jota kŠytetŠŠn myšs maadoittumiseen,

keskittymiseen, mietiskelyyn ja parantamiseen. Se ei vaadi erityistŠ paikkaa tai

asentoa ja sitŠ voidaan harjoittaa liikkeessŠ tai paikallaan, kiireessŠ tai levossa,

silmŠt avoinna tai suljettuina.

 

Havaijilaista menetelmŠŠ kutsutaan nimellŠ ÓpikopikoÓ, koska piko tarkoittaa sekŠ

pŠŠlakea ettŠ napaa.

 

 

TEKNIIKKA

 

1.    Tiedosta luonnollinen hengitysrytmi (se saattaa muuttua tietoisuutesi vuoksi,

mutta se ei haittaa.)

 

2.    KeskitŠ huomio pŠŠlakeesi ja napaasi joko tietoisuudessasi tai koskettamalla.

3.    SisŠŠnhengittŠessŠ keskitŠ huomio pŠŠlakeesi; uloshengittŠessŠ keskitŠ huomio napaasi. Jatka tŠllŠ tavoin hengittŠmistŠ niin pitkŠŠn kuin haluat.

4.    Kun tunnet itsesi rentoutuneeksi, keskittyneeksi ja/tai energiseksi aloita kuvittelu. Kuvittele olevasi nŠkymŠttšmŠn valopilven tai eletromagneettisen kentŠn ympŠršimŠ. Kuvittele, ettŠ hengityksesi kasvattaa tŠmŠn pilven tai kentŠn energiaa.

5.    Siunatessa kuvittele, ettŠ siunauksen kohde ja sinŠ olette saman energian ympŠršimiŠ.

 

 

VAIHTOEHTOJA

 

a)    PŠŠlaen ja navan sijaan voit keskittŠŠ huomiosi olkapŠŠstŠ toiseen tai

taivaasta maahan.

b)    EnergiakenttŠŠn keskittymistŠ helpottaaksesi, kuvittele se vŠrillisenŠ, sŠvelmŠnŠ, sointuna tai nipistelynŠ.

 

 

ALOHA INTERNATIONAL on voittoatavoittelematon, maailmanlaajuinen rauhantekijšiden verkosto, joka on omistautunut Alohan Hengen harjoittamiseen ja edistŠmiseen.

 

Projektimme sisŠltŠvŠt

 

 

Jos haluat lisŠtietoja tai lisŠŠ ilmaisia vihkosia, ota yhteyttŠ millŠ tahansa alla esitetyillŠ tavoilla:

 

ALOHA INTERNATIONAL

P.O. Box 223009

Princeville HI 96722

Puh./fax 808-823-8381

Email: huna@huna.org

Internet: http://www.huna.org