boat logo

Village Gate

Global Hut

International


Personlig Suverænitet
af Serge Kahili King

Oversat af Vibeke Dyrst

Personlig suverænitet er et emne der har indflydelse på hver eneste af os, både som individer og som samfund, hvad enten vi erkender det eller ikke. At forstå det, kan hjælpe os med at afkode hvad der foregår i og omkring os. At øge den kan transformere vores eksistens radikalt.

Ordet "suverænitet" betyder at have den overordnede autoritet over nogen eller noget, og at være ekstremt effektiv og kraftfuld. Derfor er det sædvanligvis knyttet til varer, de royale og regeringer. Vi taler om konger og dronninger som suveræne (selv når de bare er kransekagefigurer), og om en nations eller en stats suverænitet.

Personlig suverænitet indbærer den iboende autoritet og magt en person har til at bestemme hans eller hendes retning eller skæbne. Hvis det lyder mistænkeligt meget som den "fri vilje", så er det fordi at personlig suverænitet og fri vilje er to sider af samme sag.

At være en suveræn nation betyder at have retten og magten til at træffe beslutninger og handle i nationens interesser uden, at være udsat for pres fra en anden nation. Så at være en suveræn person, betyder at være i stand til at vælge egne handlinger og reaktioner, uden at være udsat for pres fra en anden person. Graden af suverænitet i forbindelse med sådanne valg, nationale eller personlige, svarer til graden af fri vilje.

Selvom suverænitet også betyder, at være kraftfuld og effektiv, følger det ikke nødvendigvis at når du først har den, så kan du gøre lige hvad der passer dig. Ligemeget om du er en nation eller en person, bliver du nødt til at tage andres suverænitet i betragtning. Selvfølgelig kan du forsøge at minimere eller ødelægge andres suverænitet, for at få det du vil have, sådan som både nationer og personer sommetider gør. Men menneskelig erfaring viser, at man som regel opnår mere ved at samarbejde end ved at besejre.

I sidste ende, har hver enkelt af os kun så meget suverænitet som vi kan demonstrere. At have suveræne rettigheder og at være suveræn er ikke det samme.

Du øger din suverænitet på samme måde som du øger din brug af din frie vilje. Måden at gøre det på, er at vælge din handling eller reaktion i en hvilken somhelst situation, og beslutte med dig selv hvordan du vil fortolke dine handlinger eller reaktioner, hvad enten de er forbundne med frie valg eller ikke.

For eksempel: Hvis du er ansat hos en eller anden og er beordret til en ubehagelig opgave, kan det føles som om du er frataget noget af din frie vilje. Men ud over, at huske, at du altid kan sige op, så kan du også beslutte, at du ikke arbejder for chefen, men at det du leverer er en ydelse med bytteværdi. Og du kan beslutte at udføre opgaven fordi du vælger det, ikke fordi du er beordret til det. Pointen er, at du til en hver tid kan vælge dine handlinger eller reaktioner.

Men vær beredt!! Personlig suverænitet har en høj pris. Den hedder personlig ansvarlighed. Når du øger din frie vilje, øger du også dit ansvar for dine egne handlinger og reaktioner. Hvis du øger den tilstrækkeligt, vil du ikke være i stand til at bebrejde dine forældre, dine fjender, dine venner, din elsker eller ægtefælle, samfundet, skæbnen, Satan eller Gud, for noget der har noget at gøre med dine personlige erfaringer.

Hvis flere mennesker, i stor stil ville øge deres personlige ansvar, ville vores samfund undergå en fantastisk forandring. Afhængigheds og -manipulerende forhold, ville opløses, utallige sagførere ville blive nødt til at finde nye professioner, politikere ville blive holdt ansvarlige for deres beslutninger, forsikringsselskaber ville blive nødt til at ændre en del policer, mennesker af forskellig tro og overbevisning ville vise mere tolerance overfor hinanden, menneskeheden ville handle mere af kærlighed end af frygt. ..........Gad vide hvad slags verden det ville blive?

palm isle
[Top of page]

Copyright 2005 Aloha International
Contact us