Ewe O Ka Hula

Secure Online Registration & Payment

Home PageCalendar


Ewe O Ka Hula 1 - 5-11 May 2018
€1200
Early Payment Special €1100

Ewe O Ka Hula 2 - 12-20 May 2018
€1500
Early Payment Special €1400

Ewe O Ka Hula 1 & 2 - May 2018
€2500
Early Payment Special €2400

Regular Fee

Ewe O Ka Hula Weekend 1 - 5-6 May 2018
€350
Early Payment Special €300

Ewe O Ka Hula Weekend 2 - 12-13 May 2018
€350
Early Payment Special €300

Ewe O Ka Hula Weekend 3 - 19-20 May 2018
€350
Early Payment Special €300

Regular Fee